Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Genişleyebilir treyler, konteyner veya karavan TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/10/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/06523
Buluş Başlığı Genişleyebilir treyler, konteyner veya karavan
Başvuru Sahibi CENGİZ YUMRU
Buluş Sahibi CENGİZ YUMRU
IPC Sınıfı B60P 3/34;E04B 1/344
Buluş Özeti

Buluş, genelde genişleyebilir treylerlerle ilgili olmakla beraber, aslında herhangi bir taşıma aracıyla taşınarak nakledilebilen, nakledildiği yerde genişleyebilen, içinde yaşama alanları oluşturulabilen karavan, konteyner, v.b.. araçlarla da ilgilidir. Buluş, genişletilmiş ve genişletilmemiş şekliyle yaşama alanı, seyyar hastane, seyyar tıbbi teşhis ve tedavi alanı, seyyar ameliyathane, seyyar ileri tetkik merkezi ve diğer seyyar teknik destek hizmetlerinde veya eğlence ve turistik amaçlı her türlü hizmetler için kullanılabilmektedir. Kullanma alanları yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, genişletilebilmektedir