Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki üretim düzeneğine sahip enerji dönüşüm makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/04/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/02935
Buluş Başlığı İki üretim düzeneğine sahip enerji dönüşüm makinası.
Başvuru Sahibi EKREM SÜYÜR
Buluş Sahibi EKREM SÜYÜR
IPC Sınıfı H02K 53/00
Buluş Özeti

Buluş, sırasıyla, elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi rüzgâr enerjisine, rüzgâr enerjisini tekrar mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine çeviren bir ikincil üretim düzeneği (200) ve aynı tahrik vasıtasından (221) tahrik alan diğer kasnakla (101) irtibatlı bir kasnak grubu üzerinden elde edilen mekanik enerji ile alternator aktarım dişlilerini (113) döndürerek elektrik enerjisi üreten diğer bir birincil üretim düzeneği (100) içeren ve elde edilen enerjinin bir sistem tarafından kullanılabilmesine veya akülerde depolanabilmesine olanak sağlayan, yüksek verimli, taşınabilir, az yer kaplayan bir enerji dönüşüm makinesi ile ilgilidir.