Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ön üretimli elemanlarla bina yapım teknolojisinde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 23/05/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/03610
Buluş Başlığı Ön üretimli elemanlarla bina yapım teknolojisinde yenilik.
Başvuru Sahibi İNCİ ŞENGEZER
Buluş Sahibi MELEK ELİF SOMER;İNCİ ŞENGEZER
IPC Sınıfı E04B 1/18
Buluş Özeti

Buluş, bina yapımında kullanılan yük taşıyıcı perde kolon elemanları(1), bahsedilen perde kolon elemanlarına (1) bağlanacak yük yayıcı kiriş elemanları(2), duvar elemanları (3), döşeme/tavan elemanları (4), kolon bağlantı elemanları(5), mesnet köşebentleri (6), mesnet şeritleri (7) ve ikincil elemanlara sahip ve bunların birlikte kullanımı ile hücreler oluşturularak tek ve çok katlı bina yapımına olanak sağlayan yeni bir bina yapım tekniği ile ilgilidir. Buluşun mevcut inşaat tekniklerine kıyasla sunduğu avantajlar endüstriyel ön üretime, kademeli inşaata ve depolanmaya uygunluk, geçicilik, yenilenebilirlik, değiştirilebilirlik, hızlı kurulabilmek, kombinasyon, düzenleme ve kullanım esnekliği, başka sistemlerle eşleştirilebilir ve birlikte kullanılabilirlik ve böylelikle sürdürülebilirlik kriterlerinin karşılanmasıdır. (Şekil-9a)