Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok amaçlı kullanıma ve katlanır özelliğe haiz bir muhafaza kutusu. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/06/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04041
Buluş Başlığı Çok amaçlı kullanıma ve katlanır özelliğe haiz bir muhafaza kutusu.
Başvuru Sahibi ŞABAN DİNÇ
Buluş Sahibi ŞABAN DİNÇ
IPC Sınıfı B65D 6/16;B65D 6/18
Buluş Özeti

Buluş, bir taban (7) bölgesi, bahsedilen tabana (7) dikey konumda sabitlendirilen kısa yan kanatlar (4) ve uzun yan kanatlar (5 1, 5.2) ve bu kanatların (4, 5.1, 5.2) birleştirilmesi neticesinde bir hacme sahip taşıyıcı gövde (1.1) içeren muhafaza kutulan (1) ile ilgili olup, çok parçalı yapıya sahip uzun yan kanatların (5,1, 5.2) katlama hareketi yapacak şekilde birbin ile sabitlenmesini sağlayan erkek menteşe (9) ve dişi menteşeler (8), bahsedilen muhafaza kutusunun (1) taşıyıcı gövdesinin (1 1) üst bölgesinde konumlandırılan ve üzerinde pim yuvalan (6,1) oluşturulmuş bir çerçeve (6) ile ilgilidir.