Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Entegre nem, uzunluk ve dayanıklılık testi aygıtı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04208
Buluş Başlığı Entegre nem, uzunluk ve dayanıklılık testi aygıtı.
Başvuru Sahibi USTER TECHNOLOGIES AG
Buluş Sahibi YOUE T. CHU;JAMES T. WENDER;JOE H. MANSFIELD;MUHAMMAD IMRAN SHARAFAT;PRESTON S. BAXTER;HOSSEIN M. GHORASHI;MICHAEL E. GALYON
IPC Sınıfı G01N 3/08;G01N 33/36
Buluş Özeti

Bir elyaf test istasyonu. Elektriksel olarak iletken birinci elyaf tutma gereci, elyaflann başlangıç uçlannı tutar, öyle ki, elyaflar, birinci elyaf tutma gerecinden, büyük ölçüde tek yönlü olarak, tutulan elyaflann distal ikinci ucuna doğru uzanıriar. Birinci elyaf tutma gereci, elyaf test istasyonundan elektriksel olarak izole edilmiştir. Birinci uzunluk ölçme gereci, tutulmuş elyafların, birinci elyaf tutma gereci ile tutulmuş elyafların ikinci uçlan arasındaki birinci gevşek uzunluklarını ölçer. Elektriksel olarak iletken ikinci elyaf tutma gereci tutulmuş elyaflann ikinci uçlannı bağlar. İkinci elyaf tutma gereci, elyaf test istasyonundan elektriksel olarak izole edilmiştir. Nem ölçme gereci, birinci elyaf tutma gereci ile ikinci elyaf tutma gereci arasında tutulmuş elyaflar boyunca elektriksel ölçümler alır ve böylece, tutulmuş elyafların nem miktannı belirler. Germe gereci, birinci elyaf tutma gereci ile ikinci elyaf tutma gerecini çekerek birbinnden uzaklaştınr ve böylece, tutulmuş olan elyaflar bir kopma noktasında kopuncaya kadar, tutulmuş olan elyafları gerer.