Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yere sabitlenebilen nem yok edici muhafazası. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/06/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04692
Buluş Başlığı Yere sabitlenebilen nem yok edici muhafazası.
Başvuru Sahibi ŞABAN DİNÇ
Buluş Sahibi ŞABAN DİNÇ
IPC Sınıfı B01D 53/26
Buluş Özeti

Buluş, genellikle tablet halinde olan nem tutucu kimyevi maddeyi yerleştirmek üzere bir ızgaralı kafes (3), nemli havayı tablete ulaşmasını sağlamak üzere bahsedilen ızgaralı kafes (3) yüzeyinde en az bir gözenek (3.1), zamanla nemli havanın nemi ile çözünen tabletten oluşan atık sıvıyı depolamak üzere bir sıvı haznesi (4) ve bahsedilen sıvı haznesinin (4) altına muhafaza aparatını desteklemek ve taşımak üzere konumlandınlan biır ayak (5) içeren bir nem yok edici muhafazası olup özelliği; nem yok edici muhafazayı yere sabitlemek üzere bahsedilen ayak (5) yapılanması üzerinde en az bir vantuz (6), bahsedilen sıvı haznesine (4) atık sıvıyı ulaştırmak üzere bir sıvı gider kanalı (3.4), bahsedilen sıvı haznesinden (4) atık sıvının tahliye edilmesini sağlamak üzere biır tahliye kanalı (3 2), bahsedilen tahliye kanalından (3 2) sadece istenildiğinde sıvının tahliye edilmesini sağlamak üzere bir tahliye kanalı kapağı (2), bahsedilen nem emici tabletin sadece istenildiğinde ızgaralı kafes (3) içersinden çıkarılmasını sağlamak üzere bir kapak (5) içermesidir.