Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Zeytinyağı asit ölçüm artıklarının geri dönüşüm yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 22/08/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/06014
Buluş Başlığı Zeytinyağı asit ölçüm artıklarının geri dönüşüm yöntemi
Başvuru Sahibi MUSTAFA KAVAKDERE
Buluş Sahibi MUSTAFA KAVAKDERE
IPC Sınıfı B01D 12/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, zeytinyağında asit ölçümü için yapılan titrasyon sonunda ortaya çıkan zeytinyağı, alkol-eter ve solüsyon (sodyum hidroksit çözeltisi) karışımından oluşan atıkların değerlendirilmesini sağlamak üzere; bahsedilen atıkların toplanması, toplanan atıkların dinlendirme tankında dinlendirilmesi, yoğunluk farkından dolayı alt faza toplanan zeytinyağının, üst fazda toplanan alkol-eter ve solüsyon (sodyum hidroksit çözeltisi) kanşımından ayrılması ile zeytinyağı elde edilmesi, alkol-eter ve solüsyon (sodyum hidroksit çözeltisi) karışımının katalizör etkisi ile distile edilmesi, distilasyon sonucunda oluşan asidik dietil eter buhannın önce yoğunlaştınlması sonra nötralize edilmesi ile saf nötr dietil eter elde edilmesi işlem adımlarının içeren bir zeytinyağı asit ölçüm artıklan geri dönüşüm yöntemi ile ilgilidir.