Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Deri sanayi arıtma çamurlarından kompost elde etme yöntemi ve bu yöntemin ürünü. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/11/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08009
Buluş Başlığı Deri sanayi arıtma çamurlarından kompost elde etme yöntemi ve bu yöntemin ürünü.
Başvuru Sahibi SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜLSÜM OYMAN;YALÇIN DİKMELİK;GÖRKEM AKINCI
IPC Sınıfı C02F 103/24;C02F 11/00;C05F 15/00;C05F 7/00;C05F 9/04
Buluş Özeti

Buluş, deri sanayinde derinin işlenmesi sırasındaki bir takım işlemler esnasında ortaya çıkan başta atık sular olmak üzere çeşitli deri işleme atıklarının değerlendinlip doğaya yararlı ürün haline getirilmesi üzere, sera ve tarla benzeri tarımsal faaliyet alanlarında kullanılan organik gübre kompost ürünü (F) olup, özelliği, deri endüstri kaynaklı krom içermeyen kimyasal ve biyolojik arıtma basamaklarından çıkan arıtma çamuru (A), deri endüstrisi kösele traşı atıkları ve zımpara tozları (B), protein atığı (C) ile yüksek karbonlu kuru tarımsal atık (D) içermesidir. Buluş bahsedilen kompost ürünün (F) oluşması için verilen bileşenlerin belli miktarlarda karıştırılması, kompostlama parametrelerinin belli değer aralıklarında sağlanması gibi işlem adımlarını içermektedir.