Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akışkan yataklı kömür gazlaştırıcıdan gelen ham sentez gazını işlemek için torbalıklı filtre kullanan tozdan arındırma yöntemi ve bununla ilgili torbalıklı toz toplayıcısı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/06/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/11132
Buluş Başlığı Akışkan yataklı kömür gazlaştırıcıdan gelen ham sentez gazını işlemek için torbalıklı filtre kullanan tozdan arındırma yöntemi ve bununla ilgili torbalıklı toz toplayıcısı.
Başvuru Sahibi SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS, INC.
Buluş Sahibi MINGHAI GU;GUANGLIANG LUO;SONGLIANG SUN
IPC Sınıfı B01D 46/02;B01D 51/10
Buluş Özeti

Akışkan yataklı kömür gazlaştmcıdan gelen ham sentez gazını işlemek için torbalıklı filtre kullanan tozdan arındırma yöntemi; bu yöntemde torbahk (300) içindeki sıcaklık 180°C ila yaklaşık 250°C arasında tutulur, torbalığın gaz girişi ile torbalığın gaz çıkışı arasındaki basınç farkı İOOO ila 5000 Pa arasında olacak şekilde kontrol altında tutulur, akışkan yataklı kömür gazlaştırıcıdan gelen ham sentez gazı 0,2 ila 3,0 Mpa arasındaki basınç altında gaz girişine girer. Mevcut buluş; akışkan yataklı kömür gazlaştırıcıdan gelen ham sentez gazındaki yüksek buhar ve kül içeriğine bağlı yoğunlaşma ve torbanın tıkanıklığı şeklindeki teknik somnlan etkili bir şekilde çözer ve mevcut yöntem; yüksek su - gaz oranı (su - gaz oranı %37 ye kadardır), yüksek toz içeriği (15-100 gr/Nm^ toz) ve 0,2 - 3,0 Mpa basınç şartları altında, akışkan yataklı kömür gazlaştırıcı tarafından üretilen ham sentez gazından tozlan arındırmak için de uygulanabilir. Mevcut buluş ayrıca; yöntem için uygun torbalıklı toz toplayıcıyı ve yoğun fazlı havalı taşıma aygıtını açıklamaktadır.