Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrikle kumanda edilebilen bir manyetik valfı işletmeye matuf şalterleme düzeni. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/08/2015
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 95/00941
Buluş Başlığı Elektrikle kumanda edilebilen bir manyetik valfı işletmeye matuf şalterleme düzeni.
Başvuru Sahibi BSH HAUSGERÄTE GMBH
Buluş Sahibi GEORG STRAUSS
IPC Sınıfı F16K 31/06;F25D 29/00
Buluş Özeti

Bu buluş, en az iki çalışma konumuna getirilebilen bir valf ayarlama organını haiz olan, elektrikle kumanda edilebilen bir manyetik valfı işletmeye matuf bir şalterleme düzeniyle ilgili olup, burada, valf ayarlama organının ayarlanması suretiyle, daima, ilgili işletim konumuna tekabül eden, bir akma maddesine maruz kalan bir akma güzergahının seçilmesi mümkündür; bu şalterleme düzeninde, valf ayar organının diğer çalışma konumuna geçirilmesi, daima, akış güzergahının en azından manyetik valfın oluşturduğu kesiminin hakim olarak sıvı halde mevcut olan akış maddesine maruz kalmasının hemen ardından gerçekleşmesi sağlanır.