Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Alçı/selülozik elyaf esaslı akustik karo bileşimi. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/08/2015
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 95/00972
Buluş Başlığı Alçı/selülozik elyaf esaslı akustik karo bileşimi.
Başvuru Sahibi USG INTERIORS, INC.
Buluş Sahibi MIRZA A.BAIG
IPC Sınıfı C04B 28/14
Buluş Özeti

Bu buluş, akustik tavan karolarında normalde mevcut olan mineral yününün tamamı veya bir bölümünü ikame edebilen bir alçı/selülozik elyaf bileşiminin esasını oluşturduğu bir akustik karo bileşimiyle ilgilidir. Söz konusu alçı/selülozik elyaf bileşimi, akustik tavan karoları ve panolarının oluşturulması amacıyla bir suda-keçe-haline-getirme işleminde kullanılan bir bileşimi oluşturmak üzere, hafif bir agrega malzemesi ve bir bağlayıcı maddeyle biraraya getirilir. Tercih edilen selülozik elyaf kaynağı, bir alçı/selüloz elyafı karma malzemesidir; bu karma malzeme, alçı ile selülozik elyafın, bir seyreltik bulamaç oluşturulmasına yetecek miktarda suyla karıştırılması suretiyle hazırlanır; söz konusu bulamaç, daha sonra basınç altında ısıtılarak alçı kalsine edilir, bu suretle alçı bir alfa kalsiyum sülfat hemihidrat haline dönüştürülür. Sonuçta elde edilen karma malzeme, kalsiyum sülfat kristallerine fiziksel olarak kenetlenmiş olan selülozik elyafı kapsar.