Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Glikoprotein hormon kuartet inin tek-zincirli şekilleri. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/08/2015
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 95/00991
Buluş Başlığı Glikoprotein hormon kuartet inin tek-zincirli şekilleri.
Başvuru Sahibi WASHINGTON UNIVERSITY
Buluş Sahibi IRVING BOIME
IPC Sınıfı C07K 14/59;C07K 16/26;C12N 5/10;C12P 21/00
Buluş Özeti

En azından bazı elemanlarının ekseri omurgalılarda bulunduğu,glikoprotein hormonkuartet inin tek-zincirli şekilleri açıklanmaktadır.Bu tek zincirli şekillerin bir yapılış şeklinde yabani tip heterodimerlerin alfa ve beta alt üniteleri veya bunların varyantları,ihtiyari olarak bir bağlayıcı ek vasıtasıyle kovalan olarak bağlanmışlardır.Bu hormonların reseptörlerine hedeflenmek üzere bağlayıcı ekin içine ayrıca bir ilaç dahil edilebilir.Tek-zincirli şekillerin bazıları glikoprotein hormon aktivitesinin agonistleri ve diğeri antagonistleridir.İhtiraın sağladığı tek zincirli bileşimlerin bir başka yapılış şekli glikoprotein hormonların iki beta alt ünitesini ihtiva eder. Bu beta alt üniteler birbirinin aynıdır veya farklıdır. Bu "iki-beta" şekilleri glikoprotein hormon aktivitesinin antagonistleridir.