Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Vücut ağırlığı modülatörüne tekabül eden nükleik asitler ve proteinler ve bunların diagnostik ve terapötik kullanımları. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/08/2015
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 95/01021
Buluş Başlığı Vücut ağırlığı modülatörüne tekabül eden nükleik asitler ve proteinler ve bunların diagnostik ve terapötik kullanımları.
Başvuru Sahibi THE ROCKEFELLER UNIVERSITY
Buluş Sahibi YIYING ZHANG;KETAN GAJIWALA;RICARDO PROENCA;JEFFREY M.FRIEDMAN;STEPHEN K.BURLEY;MARGHERITA MAFFEI;JEFFREY L.HALAAS
IPC Sınıfı A61K 38/17;C07K 14/47;C12N 1/19;C12N 1/21;C12N 15/12;C12N 5/10;C12P 21/08;C12Q 1/68;G01N 33/68
Buluş Özeti

Sunulan icat genel olarak, insanlar ve memeliler de dahil hayvanların vücut ağırlığının kontrolü, burada ağırlık düzenleyiciler diye nitelenen maddeler ve böyle düzenleyicilerin teşhis ve tedavide kullanıma açılmaları ile ilgilidir. En geniş anlamda, sunulan icat, nucleodite dizilerinin ortaya konup açıklanması, böyle nucleoditeler veya bunların yozlaşmış çeşitleri tarafından ifade edildiği varsayılan ve memeli vücut ağırlığının kontrolünde yararlı olacağı görülen proteinlerle ilişkilidir. Söz konusu nükleotide dizileri vücut ağırlığı ve yağlılık düzenlemesinde kritik rol oynadığı kabul edilen murine ve insan OB genlerine karşılık gelen genleri temsil eder.