Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hava yastığı kapaklarında kullanılmaya mahsus blok kopolimer içeren bileşim ve bundan türetilen hava yastığı kapakları. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 95/01352
Buluş Başlığı Hava yastığı kapaklarında kullanılmaya mahsus blok kopolimer içeren bileşim ve bundan türetilen hava yastığı kapakları.
Başvuru Sahibi SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
Buluş Sahibi JACQUES MOERENHOUT;JEAN-MICHEL MACE
IPC Sınıfı B60R 21/16;C08L 23/02;C08L 53/02
Buluş Özeti

Hava yastığı kapaklarında kullanılmaya uygun blok kopolimer ihtiva eden bileşim ve bundan türetilen hava yastığı kapakları olup, bileşim aşağıdakileri içerir: (a) ağırlık itibariyle 100 kısım seçici bir şekilde indirgenmiş blok kopolimer, bu kopolimer, daha çok monovinil aromatik monomerlerden oluşan en az iki uç blok ve daha çok konjüge dien monomerlerden oluşan en az bir ara blok içerir, monovinil aromatik bileşik miktarı %5 ila % 50 ve tercihan % 10 ila % 35 arasındadır, burada, ara bloklar, orjinal etilen doymamışlıktan geriye % 20 veya daha azı kalana kadar seçici olarak indirgenmiştir, aromatik doymamışlık ise orjinal değerinin en az % 95 ni muhafaza eder; (b) ağırlık itibariyle 50 ila 250 kısım kadar bir poli(olefin) reçinesi; (c) ağırlık itibariyle 0 ila 100 kısım kadar ortalama parçacık boyu en fazla 50 mikron olan bir dolgu maddesi; (d) ağırlık itibariyle 0.25 ila 2.5 kısım kadar bir antioksidan veya UV stabilizatörü.