Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Vantilatör pervanesi ve imal yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/01/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 95/01723
Buluş Başlığı Vantilatör pervanesi ve imal yöntemi.
Başvuru Sahibi BSH HAUSGERÄTE GMBH
Buluş Sahibi PETER KELLERMANN;JOHANN KLEMENT
IPC Sınıfı B21D 53/78;F04D 29/28;F24C 15/00
Buluş Özeti

Yüksek sıcaklıkta çalışmaya matuf vantilatör, merkezi bir orta bölgeden çıkıntı yapan ve kendisine nazaran kıvırılmış durumdaki paletleri haiz olan kanat tarzında çıkıntılara sahip olup, bu vantilatör pervanesinde, pervanenin taban levhası, orta bölgede ve çıkıntıların bölgesinde, eksen doğrultusunda öne çıkarılmış olan kesimlerle, bilhassa kalıplamayla oluşturulan kabarıklıklarla teçhiz edilmiştir.Söz konusu kesimler, bu buluşa uygun olarak, sözü edilen çıkıntıları simetrik olarak katetmekte ve/veya taban levhasının dış şeklini izlemektedirler.