Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sigara türü ürünlerde yakıt bileşeninin nem içeriğini ayarlamak için yöntem ve düzenek. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/01/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00010
Buluş Başlığı Sigara türü ürünlerde yakıt bileşeninin nem içeriğini ayarlamak için yöntem ve düzenek.
Başvuru Sahibi JAPAN TOBACCO INC.
Buluş Sahibi ROBERT LEONARD MEIRING;VERNON BRENT BARNES
IPC Sınıfı A24C 5/60;A24F 47/00
Buluş Özeti

Sigara türü ürünlerin yapımında kullanılan karbonlu yakıt bileşenlerinin nem içeriğini ayarlamak ve denetlemek için bir yöntem ve düzenek, bir kütle akışı toplayıcısı ve yakıt bileşenlerinin içinden geçtikleri bir kurutucu içerir. Yakıt bileşenlerinin nem içeriğini, yakıt bileşenlerini kıymadan ve kırmadan kesmeye izin veren bir seviyeye ayarlamak ve o seviyede tutmak için, ısıtılmamış hava, toplayıcıdaki yakıt bileşenleri üzerinden geçirilir. Yakıt bileşenleri tek tek yakıt elemanları halinde kesildikten ve bir aerosol üreticiyle veya alt tabakayla birleştirildikten sonra, nem içeriğini, işleme ve sigara türü ürünlerin imalatı için istenen seviyeye getirmek için üzerlerine ısıtılmış hava üflendiği kurutucudan geçirilirler.