Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğutma cihazı, bilhassa ev tipi buzdolabı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 22/02/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00136
Buluş Başlığı Soğutma cihazı, bilhassa ev tipi buzdolabı.
Başvuru Sahibi BSH HAUSGERÄTE GMBH
Buluş Sahibi BERND OSBAR;FRIEDRICH ARNOLD;PETER MATTING;WALTER LIPP
IPC Sınıfı F25D 17/06
Buluş Özeti

Isı izole edici bir mahfaza bölümünü ve ona tutturulmuş olan bir kapağı haiz olan bir soğutma cihazı, bilhassa bir ev tipi buzdolabında, kapak, soğutulacak nesnelerin konulacağı eşya konulma raflarıyla teçhiz edilmiştir ve kapalı olma durumunda, mahfaza bölümüyle birlikte, bir soğutma boş alanını çevreler; soğutma boş alanının sıcaklığı, bir vantilatör tarafından husule getirilen ve bir evaporatörden geçirilerek sevkedilen bir hava akımının cebri dolaşımının sağlanmasıyla en azından yaklaşık olarak sabit tutulur; bu arada, hava akımının hiç olmazsa bir bölümü, hava klavuzlama teçhizatları tarafından, kapağa doğru saptırılır; bu soğutma cihazında, eşya konulma raflarının kapak tarafındaki uzun kenarı ile kapağın iç kaplaması arasında, içinden kapağa doğru geçen hava akımının akabileceği bir hava güzergahı tesis edilmiştir.