Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Döner kalıplama ve benzeri işlemlerde kullanıma uygun,monovinil aromatik blok kopolimer içeren bileşimler ve bunlardan türetilen mikrogranüller ve tozlar. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00222
Buluş Başlığı Döner kalıplama ve benzeri işlemlerde kullanıma uygun,monovinil aromatik blok kopolimer içeren bileşimler ve bunlardan türetilen mikrogranüller ve tozlar.
Başvuru Sahibi SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
Buluş Sahibi CAROLINE RITA NICOLE MAES;PETER NIGCHELS
IPC Sınıfı B29C 41/00;C08L 53/02
Buluş Özeti

Döner kalıplamada kullanıma uygun, blok kopolimer içeren bileşimler olup, en az aşağıdakileri içerir: a) en az iki, daha ziyade poli (monovil aromatik) bloğu ve en az bir, daha ziyade poli (konjüge dien) bloğu içeren ağırlıkça 100 pay blok kopolimer içeren bileşim; poli (konjüge dien) bloğu isteğe bağlı olarak indirgenmiştir. b) daha ziyade etilen veya propilenin ağırlıkça 10 ile 160 pay arasında poli (etilen) veya poli (propilen) i veya kopolimerleri ve de diğer alfa-olefin komonomerler veya poli (monovinilaromatik) polimerlerin az miktarları. c) ağırlıkça 20 ila 100 pay arasında plastikleştirici.