Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğutma cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/04/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00326
Buluş Başlığı Soğutma cihazı.
Başvuru Sahibi BSH HAUSGERÄTE GMBH
Buluş Sahibi ALFRED MADER
IPC Sınıfı F16F 15/04;F25B 31/00;F25D 19/00
Buluş Özeti

Bir soğutma maddesi kondansörünü içine almaya matuf bir makine bölmesini haiz olan bir soğutma cihazında, soğutma maddesi kondansörü, taşıma çıtalarıyla teçhiz edilmiştir; bu taşıma çıtaları, araya titreşim kısıcı cisimler yerleştirilmiş olarak, makine bölmesi içine düzenlenmiş olan bir taşıma rayının üstüne oturmaktadırlar; burada sözü edilen taşıma rayı, taşıma çıtalarının ve titreşim kısıcı cisimlerin içinden geçen diller izhar etmektedir; bu diller, kondansörü taşıma rayında sabitleştirmek için, titreşim kısıcı cisimlerde temin edilmiş bir mukabil yatağa etkirler; burada sözü edilen diller, uzanım doğrultularına enlemesine doğrultuda çıkıntılanacak şekilde düzenlenmiş olan ve mukabil yatakla hiç olmazsa biçimsel olarak sımsıkı birleşmiş şekilde birlikte etkiyen en az bir adet malzeme deformasyonu izhar ederler.