Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Poli(trimetilen tereftalat) ipliklerin hazırlanması için usul. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00362
Buluş Başlığı Poli(trimetilen tereftalat) ipliklerin hazırlanması için usul.
Başvuru Sahibi SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
Buluş Sahibi HOE HIN CHUAH
IPC Sınıfı D01F 6/62;D02G 3/02;D02J 1/22
Buluş Özeti

Poli(trimetilen tereftalat), şu kademeleri kapsayan bir usul vasıtasıyla cesametli sürekli filament ipliği haline getirilir: birden çok sayıda eğirilmiş filament husule getirilmesi için poli(trimetilen tereftalat)ın eritilerek eğirilmesi; eğirilmiş filamentlerin bir iplik haline biçimlendirilmesi; ve ipliğin iki safhalı bir çekme işleminde çekmeye maruz bırakılması; burada, çekmenin ikinci safhası, birinci çekme oranından önemli ölçüde daha yüksek bir çekme oranında gerçekleştirilir.