Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akışkan basıncını azaltan ve damlatma debilerini kendiliğinden dengeleyebilen damlatıcı elemanı ve bunun imalat metodları. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00678
Buluş Başlığı Akışkan basıncını azaltan ve damlatma debilerini kendiliğinden dengeleyebilen damlatıcı elemanı ve bunun imalat metodları.
Başvuru Sahibi ERGUN ÖMER ÇAĞLAR
Buluş Sahibi ERGUN ÖMER ÇAĞLAR
IPC Sınıfı B05B 1/30;B29D 23/00
Buluş Özeti

Bu buluş; bir damlatmalı sulama sisteminde akışkanı taşımak üzere teşkil edilmiş boruda (tüp) bir kısmını ayırarak akışkanın boru (tüp) dışına damlalar halinde çıkışını sağlamak üzere boru (tüp) içine yerleştirilmiş olup, akışkan giriş ve çıkış odacıklarını, giriş odasına borudan (tüp) geçişi sağlamak üzere teşkil edilmiş iç delikleri, giriş ve çıkış odaları arasında irtibatı sağlayan ve bazı hallerde filtre oluklarını da ihtiva eden; etkili bir belirli kesitte ve değişken uzunlukta veya diğer bir düzenleme şeklinde ise; etkili bir belirli uzunlukta ve değişken kesitte ince oluklardan (labirentler) oluşan şekil değiştirmeyecek kadar sert veya esneyerek şeklinin ve ölçülerinin değişmesine imkan veren esnek bir malzemeden imal edilmiş damlatıcı elemanına ve bu damlatıcı elemanının imalat metoduna dairdir.