Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Su altında akışkan maddeleri taşıyan yüzen boru hattı TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/09/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00742
Buluş Başlığı Su altında akışkan maddeleri taşıyan yüzen boru hattı
Başvuru Sahibi DİZAYN TEKNİK PLASTİK BORU VE ELEMANLARI A.Ş.
Buluş Sahibi KEMAL GÜRBÜZ ORUN
IPC Sınıfı F16L 1/12;F16L 1/14
Buluş Özeti

Bu buluş, deniz, göl, gölet, akarsu vb. sular içinde yüzeyden dibe doğru belirli bir derinlik seviyesinde askıya alınarak tutulan ve çevre kara parçaları arasında akışkan maddelerin naklini sağlayan yüzen bir boru hattı ile ilgilidir. Buluş konusu yüzen boru hattı, içlerinden geçirilen akışkan maddeyle birlikte ortalama yoğunluklarının, içinde bulundukları su ortamının yoğunluğundan daha az olması sağlanan boruların (1), bu yoğunluk farkı nedeniyle pozitif yüzerlik kazanması sonucu su altında belirli bir derinlik seviyesinde yüzer durumda kalabilmektedir. Söz konusu yüzen boru hattı bu şartlar altında, akışkan maddelerin büyük miktarlarda, ekonomik ve emniyetli olarak nakledilmesini sağlamaktadır.