Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir yana dirseklenen başlık mahfazasını haiz olan sonda tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/11/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00835
Buluş Başlığı Bir yana dirseklenen başlık mahfazasını haiz olan sonda tertibatı.
Başvuru Sahibi GESTRA GMBH
Buluş Sahibi GÜNTER SCHMITZ;HOLGER SCHRÖTER;KERSTIN BORCHERS;DR. JOACHIM-CHRISTIAN POLITT;HERBERT LAUPICHLER;JAN-HERMANN MÜLLER;HEINRICH HANSEMANN
IPC Sınıfı G01D 3/036;G01F 23/22;G01K 1/12
Buluş Özeti

Haznelerin çalışma sıcaklıkları, sıklıkla, sonda tertibatlarının bir şalterleme ünitesi içeren başlık mahfazasının izin verilen azami kullanım sıcaklığından iyice yüksektir. Bazı hallerde, aralarında az bir mesafe olarak yanyana düzenlenmiş olan iki sonda tertibatının temini gerekir. Yeni sonda tertibatının başlık mahfazası, boyun bölümüne, bir yana dirseklenir şekilde düzenlenmektedir. Hazne ile başlık mahfazası arasındaki havanın konveksiyon akımı, ileri derecede engelsiz şekilde vukubulabilir. Başlık mahfazasının altında, hava yığılması ve dolayısıyla söz konusu başlık mahfazasını ve onun içinde bulunan şalterleme ünitesini izin verilmeyen şekilde ısıtacak olan ısı yığılması meydana gelmemektedir. Bu nedenle, büyük boyutlu başlık mahfazasıyla yüksek çalışma sıcaklıklarında dahi çalışılması mümkün olmaktadır. İki sonda tertibatının aralarında bir mesafe olarak yanyana düzenlenecek olmaları halinde, bu, her iki başlık mahfazasının zıt yönlere uzanmalarının (devamı var)