Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir analog renkli video sinyalinin patlama aralığına faz kaymalı bir renk patlaması sinyali ekleyerek kayıda karşı korunması. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/11/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00847
Buluş Başlığı Bir analog renkli video sinyalinin patlama aralığına faz kaymalı bir renk patlaması sinyali ekleyerek kayıda karşı korunması.
Başvuru Sahibi SONY CORPORATION
Buluş Sahibi HIDEO SATO
IPC Sınıfı H04N 5/91;H04N 9/79
Buluş Özeti

Bir anolog video sinyali, önceden belirlenmiş uzunluktaki faz kaymalı bir renk patlaması sinyali o anolog renkli video sinyalinin normal patlama aralığının önceden belirlenmiş bir yerine eklenerek tatmin edici bir şekilde kopyalanmaktan korunmaktadır. Önceden belirlenmiş yer normal renk patlaması sinyalinden önce gelebilir ya da normal renk patlaması sinyalini izleyebilir ya da patlama aralığının ortasında yer alabilir.