Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Amfoter polimerizat dispersiyonu, bunların imal edilmesine ve kullanılmasına mahsus usul. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/04/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00950
Buluş Başlığı Amfoter polimerizat dispersiyonu, bunların imal edilmesine ve kullanılmasına mahsus usul.
Başvuru Sahibi GIULINI CHEMIE GmbH
Buluş Sahibi KARL HETTERICH;REINER EXNER;HASAN ULUBAY
IPC Sınıfı C08F 251/00;C08F 285/00;C09D151/02;D21H17/28
Buluş Özeti

Mevcut buluşun görevi, uygun bir usul yardımı ile nişasta- ve/veya nişasta türevlerinin kullanılması suretiyle pıhtısız olarak imal edilebilen amfoter sulu polimerizat dispersiyonlarının bulunması olmuştur. Sözü edilen bu polimerizat dispersiyonları aynı parçacık büyüklüğü dağılımında çok iyi bir stabiliziteye sahip olmakta ve kendi üst yüzey yükü vasıtası ile hem anyonik hem de katyonik sistemlerle tahammül edilebilmekte ve ayrıca büyük bir pH aralığında bir kullanım mümkün olabilmektedir.