Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çökelmiş silikanın hazırlanması için yeni işlem, alüminyum ihtiva eden yeni çökelmiş silikalar ve bunların elastomerlerin takviyesi için kullanımları. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/04/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 96/00956
Buluş Başlığı Çökelmiş silikanın hazırlanması için yeni işlem, alüminyum ihtiva eden yeni çökelmiş silikalar ve bunların elastomerlerin takviyesi için kullanımları.
Başvuru Sahibi RHONE-POULENC CHIMIE
Buluş Sahibi YVES BOMAL;YVONICK CHEVALLIER;PHILIPPE COCHET
IPC Sınıfı C01B 33/193;C08K 3/36;C09C 1/30
Buluş Özeti

Buluş, avantaj sağlayan şekilde iyi bir yayılabilirliğe (ve dağılabilirliğe) ve özelde, elastomerler için bir takviye edici dolgu maddesi olarak kullanıldığında çok tatmin edici takviye edici özelliklere sahip olan, elastomerlere iyi mekanik özellikler sağlarken, mükemmel reolojik özellikler kazandıran çökelmiş silikanın hazırlanması için yeni bir işleme ve aynı zamanda, toz, esas olarak küresel taneler biçiminde, ya da zerreler halinde olan, nispeten büyük boyutlu, mükemmel yayılabilirlik (ve dağılabilirlik) ve çok tatmin edici takviye etme özelliklerine sahip olan çökelmiş silikalara ilişkindir.