Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kloronikotinil ailesinden inzektisid ihtiva eden inzektisidal kombinasyonlar. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 22/02/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 97/00712
Buluş Başlığı Kloronikotinil ailesinden inzektisid ihtiva eden inzektisidal kombinasyonlar.
Başvuru Sahibi BAYER S.A.S.
Buluş Sahibi FRANSCIS MOLLE;PASCAL CARUHEL;LUCIEN MEUNIER
IPC Sınıfı A01N 43/40;A01N 47/40;A01N 51/00
Buluş Özeti

İmidasiyoprid, asetamiprid veya nitenpiram benzeri kloronikotinil ailesi A ya mensup bir inzetisid ve bir pirazol, pirrol veya fenilimidazol grubu bulunan bir inzektisid B içeren bir inzektisidden etkili bir miktar barındıran tarım-kimyasal kombinasyonlar; bu iki aktif maddeden birini veya her ikisini içeren kompozisyonlar; ve her iki aktif maddeden oluşan bir kombinasyonunun uygulanması ile bitkilerin ve tohumların özellikle böcek (insecticeae) veya artropodlardan korumak üzere bir metod ilişikte verilmiştir. Alternatif olarak, herbiri bu iki etken maddeden birini içeren iki kompozisyon eşzamanlı olarak veya müteakiben uygulanarak kombine bir etki oluşturulabilir.