Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sinerjistik bileşimler. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/04/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 97/01074
Buluş Başlığı Sinerjistik bileşimler.
Başvuru Sahibi THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
Buluş Sahibi MARTHA HEIDER ST. CLAIR;DAVID WALTER BARRY
IPC Sınıfı A61K 31/70
Buluş Özeti

Bu buluş anti-HIV etkinliğe sahip (1S,4R)-sis-4-[2-amino-6- (siklopropilamino)-9H-purin-9-il] -2-siklopenten-1-metanol (1592U89), 3 -azido-3 -deoksitimidin (zidovudin) ve (2R,sis)-4-amino-1-(2-hidroksimetil-1, 3-oksatiyolan-5-il)-(1H)pirimidin-2-on (3TC) (veya 3TC ye alternatif olarak, (2R,sis)-4-amino-5-fluoro-1- (2-hidroksimetil-1,3-oksatiyolan-5-il)- (1H)-pirimidin-2-on (FTC)) terapötik kombinasyonlarına ilişkindir. Bu buluş ayrıca adı geçen bileşimleri içeren farmasötik bileşimlere ve nükleosit ve/veya non-nükleosit inhibitörlere dirençli HIV mutantları enfeksiyonları da dahil olamak üzere HIV enfeksiyonları tedavisindeki kullanımlarına ilişkindir.