Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir dalgakıran, bent ya da set gibi bir hidrolik yapının seçilmiş bir bölümünün yıkılmasının tetiklenmesi için bir cihaz, ve bu cihazı kapsayan bir hidrolik yapı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/04/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 97/01195
Buluş Başlığı Bir dalgakıran, bent ya da set gibi bir hidrolik yapının seçilmiş bir bölümünün yıkılmasının tetiklenmesi için bir cihaz, ve bu cihazı kapsayan bir hidrolik yapı.
Başvuru Sahibi HYDROPLUS, SOCIETE ANONYME
Buluş Sahibi FRANÇOIS LEMPERIERE
IPC Sınıfı E02B 7/06;E02B 7/16
Buluş Özeti

Hidrolik erozyon ile imha edilebilecek yerinden kayabilir malzemeden inşa edilmiş bir dalga kıran, bent ya da set gibi bir hidrolik yapının seçilmiş bir bölümünün yıkılmasının tetiklenmesi için bu cihaz yapının seçilmiş bölümünün tepesinde tanzim edilmiş olan ve önceden saptanmış bir seviyeye eriştiğinde su tarafından dışarı itilecek bir şekilde uygun boyut verilmiş ve ağırlıkla yapılmış olan en azından bir masif eleman tarafından kurulmaktadır, bahsedilen önceden tanımlanmış seviyenin altında ölçülen masif eleman dik boyutu, masif elemanın dışarı itilmesinden sonra serbest kalan ileriye çıkık yukacın, hidrolik yapının seçilmiş bölümünün güvenilir ve hızlı yıkılmasına neden olmak için müsait bir kalınlıkta olacağı şekilde seçilmektedir.