Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ürün koruyucu bileşimler. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/06/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 97/01619
Buluş Başlığı Ürün koruyucu bileşimler.
Başvuru Sahibi BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Buluş Sahibi GERTRUDE KNAUF-BEITER;RUTH BEATRICE KUNG
IPC Sınıfı A01N 37/36;A01N 37/50;A01N 43/30
Buluş Özeti

İçerisinde bileşen I in bir formül I bileşiği olduğu, uygun bir taşıyıcı ile birlikte birarada etkili olacak miktarda en az iki aktif madde bileşeni içeren bitkilerde mikrop öldürücü bileşim, (Formül (I)), içerisinde:X; CH veya N olarak bulunur; R; CH3 veya siklopropil olarak bulunur; Y; H,F,C1,Br,CF3, CF3O veya propargiloksi olarak bulunur; Z; H,F,C1 CF3 veya CF3O olarak bulunur; veya Y ve Z; birlikte bir metilendioksi grup, (diflorometilen) dioksi grup, etilendioksi grup, (trifloroetilen) dioksi grup veya benzo grup oluşturur. ve içerisinde bileşen II propikonazol, difenokonazol, penkonazol, tebukonazol, epoksikonazol, siprokonazol, hekzakonazol, fenbukonazol, flusilazol, metkozanol, tetrakonazol, bromukonazol, flukuinkonazol, prokloraz, pirifenoks veya misilobutanil grubundan seçilmiş bir bileşiktir; veya bir tuzu ya da metal bileşimler bulunur.