Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bütünleşik ölçme cihazına sahip farmasötik toz kartuşu ve toz halinde tıbbi maddeler için soluma cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/06/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 97/01665
Buluş Başlığı Bütünleşik ölçme cihazına sahip farmasötik toz kartuşu ve toz halinde tıbbi maddeler için soluma cihazı.
Başvuru Sahibi ALMIRALL, S.A.
Buluş Sahibi COENRAAD LERK;Joachim GOEDE;WOLFGANG GÖTTENAUER;ANNE H. DE BOER;ANDRE NARODYLO
IPC Sınıfı A61M 15/00
Buluş Özeti

Büyük sayıda farmasötik toz dozları için bir tıbbi madde deposunu almak üzere toz soluma cihazları için farmasötik toz kartuşu olup, bu kartuşun sahip olduğu bütünleşik ölçme cihazı, önceden saptanmış bir farmasötik toz miktarını almak için en azından bir ölçme boşluğunu içermekterdir, bütünleşik ölçme cihazı en azından bir doldurma konumundan farmasötik tozun akış yönüne göre yaklaşık enine bir boşaltma konumuna hareket edebilmektedir, ve bu cihaz toz halindeki tıbbi maddeler için bir soluma cihazına sahiptir, bu cihaz içine tıbbı madde bir hasta tarafından bir hava akımı ile alınabilmektedir ve bu gibi bir farmasötik toz kartuşu için bir hazneye sahiptir.