Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir elektrikli ev aleti için bulanıklık sensörü. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/03/2017
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/08372
Buluş Başlığı Bir elektrikli ev aleti için bulanıklık sensörü.
Başvuru Sahibi ILLINOIS TOOL WORKS INC.
Buluş Sahibi DOMENICO PIETRAFESA, SERGIO GIORDANO
IPC Sınıfı G01N 21/53, A47L 15/42, D06F 39/00, G01N 21/03
Buluş Özeti

Bir optik tipte bulanıklık sensörü (1) olup, ışık yayıcı araçlar (6) ve ışık alıcı araçlar (8) barındıran bir gövde (5) ihtiva eder; sensörün özelliği, ışık yayıcı araçların ve ışık alıcı araçların (6, 8), gövdenin (5) bir yansıtıcı yüzeye (11) dönük ve bununla aralıklı aynı birinci tarafında (10) yan yana yerleştirilmeleridir; bu yüzey, gövdenin birinciye zıt ikinci tarafı (12) tarafından taşınır ve ışık yayıcı araçlardan (6) bir ışınımı (Rl) alıp bunu ışık alıcı araçlara (8) doğru yansıtacak şekilde uyarlanmıştır.