Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
NACHR BAĞLAYICI NEONİKOTİNOİDLERİN YAĞ DAĞILIMLARI TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/03/2017
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/08706
Buluş Başlığı NACHR BAĞLAYICI NEONİKOTİNOİDLERİN YAĞ DAĞILIMLARI
Başvuru Sahibi GAT Microencapsulation GmbH
Buluş Sahibi VICTOR CASANA GINER, BARBARA GIMENO SIERRA, MIGUEL GIMENO SIERRA
IPC Sınıfı A01N 47/40, A01N 51/00, A01N 43/40, A01N 25/00, A01N 25/04, A01N 25/30, A01P 7/04
Buluş Özeti

Selektif böcek neonikotinoitleri, kimyasal yapılarında bazı özellikleri paylaşan ve nAChR asetilkolin alıcılara bağlanan bir böcek ilacı aktif bileşenleri sınıfıdır. Bu tür bileşiklerin yağ süspansiyonunda veya yağ dispersiyonundaki formülasyonları, bu tür yağ dispersiyonlarında tersine çevrilemez topaklanmaya veya azalan homojenliğe ve sızıntıya neden olan, yağlı ortamda heteroatomların elektrostatik etkileşimleri nedeniyle ilgi çekicidir. Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiachloprid, Nitenpyram, Acetamiprid, Clothianidin ve Dinetofuran ve bunların nAChR bağlanma özellikli türevleri, yağda çözünen belirli kopolimerik anyonik yağ asidi bazlı dağıtıcıların, sorbitan türevlerinin, iyonik yüzey etkin maddelerin, başka iyonik olmayan yüzey etkin maddelerin ve inorganik çok değerli katyonik tuzun kullanımıyla yağ süspansiyonunda başarıyla formüle edilmektedir. Bu şekilde oluşturulan formülasyonlar, neonikotinoit aktif bileşeninin kararlılığı, azaltılan sızdırmazlık ve eksiksiz yeniden dağılmayı içeren fizikokimyasal parametrelerle ilgili mükemmel saklama dayanıklılığı özellikleri gösterirler. Ayrıca bunlar, suda çözündüklerinde - emülsifiye edildiklerinde - 2 Mm altına küçülen ve homojen olan parçacık boyutuna bağlı olarak, mükemmel biyolojik etkililik gösterirler.