Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Siklonlu ve akışkan yataklı bir reaktörden katı maddeleri geri dönüştürmek için sızdırmazlık döngüsü ve bunun kullanım yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/06/2017
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/11917
Buluş Başlığı Siklonlu ve akışkan yataklı bir reaktörden katı maddeleri geri dönüştürmek için sızdırmazlık döngüsü ve bunun kullanım yöntemi.
Başvuru Sahibi SYNTHESIS ENERGY SYSTEMS, INC.
Buluş Sahibi GUOHAI LIU
IPC Sınıfı F23J 1/00
Buluş Özeti

Akışkan yataklı bir reaktör için bir sızdırmazlık döngüsü olup, bu reaktör, batık dirsekten katı maddeleri almak için batık dirseğe bağlantılı düşey bir devir borusu bölmesi, devir borusunun yatay bölme çıkışını, yatay bölümün yükseltici bölme çıkışını yükselticinin aşağıya doğru eğimli bölme çıkışını içerir; bunun vasıtasıyla katı maddeler akışkan yataklı reaktöre sürüklenirler. Siklondan gazın aşağı akmasının başlatılması için açılı bağlantı ayağına bir boşaltıcı eklenir; boşaltıcıya tercih edilen itici akışkanlardan biri, yakıt hazırlığından gelen ince parçacıklar ve ince parçacıklar için taşıyıcı gazdır. Burada ayrıca, sızdırmazlık döngüsünü içeren akışkan yataklı bir reaktör ile bunun kullanılarak kömürden ve buhardan sentez gazı üretme yöntemi sunulmaktadır.