Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Meyve ürünleri. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/09/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 1998/00334
Buluş Başlığı Meyve ürünleri.
Başvuru Sahibi BYRON FOOD SCIENCE PTY LIMITED
Buluş Sahibi ANN, DEBORAH LEWIS;MARCUS, VICTOR LEWIS;ADRIAN, DAVID LEWIS
IPC Sınıfı A23B 7/02;A23L 1/212
Buluş Özeti

Kurutulmuş meyvenin içine eriyiklerin konulmasına yönelik bir proses tarif edilmekte, ve proses aşağıdakileri içermektedir: (a) nem muhtevası % 5 ila % 40 arasında veya daha fazla olan kurutulmuş bir meyvenin ortaya konulması; (b) bütünlüğünü muhafaza ederken meyvenin yapısının bozulması; (c) meyvenin içine eriyiğin nüfuz etmesine olanak tanıyacak yeterlikte bir süre için su aktivitesini kontrol eden bir veya daha fazla eriyik içeren bir eriyik solüsyonu ile meyvenin reaksiyona sokulması, ve opsiyonel olarak, gerektiği takdirde de, geri kalan infüzyon sıvısının bertaraf edilmesi ve bundan sonra da meyvenin arzu edilen nem muhtevasına ve su aktivitesine sahip olacak şekilde kurutulması, ve opsiyonel olarak, (d) meyvenin sathının bir veya daha fazla şeker ile muamele edilmesi.