Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Döküm haznesi külçe kalıbı. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/07/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 1998/00338
Buluş Başlığı Döküm haznesi külçe kalıbı.
Başvuru Sahibi FOSECO INTERNATIONAL LIMITED
Buluş Sahibi RICHARD DONALD ZACHARIAS;RECHER BRYCE JARDINE
IPC Sınıfı B22D 41/00;B28B 7/32
Buluş Özeti

Külçe kalıbı (10), bir döküm haznesi içindeki erimiş çeliğe temas etmeye dayanabilen ateşe dayanıklı malzemeden yapılma bir gövdeyi kapsar; gövde ise, bir temas yüzeyine (13) sahip bir tabandan (12), temas yüzeyinden (13) yukarı doğru uzanan bir dış yan çeperden (14), temas yüzeyine (13) hemen hemen paralel, yan çepere (14) bağlı ve külçe kalıbının içine doğru bir açıklık (11) oluşturan bir üst yüzey (16) sağlayan halka biçimli bir bölümden (15) oluşmaktadır; bu düzenlemede, halka biçimli bölümün (15) alt yüzü (17), yan çeperin (14) iç yüzü (18) ve tabanın (12) yan çepere (14) komşu üst yüzü (19), birlikte, sürekli eğri bir yüzey sağlamaktadır.