Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
COX-2 İnhibitörleri Olarak (Metilsülfonil)Fenil-2-(5H)-Furanonlar. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/10/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 1998/00585
Buluş Başlığı COX-2 İnhibitörleri Olarak (Metilsülfonil)Fenil-2-(5H)-Furanonlar.
Başvuru Sahibi Merck Canada Inc.
Buluş Sahibi ERICH GRIMM;PATRICK ROY;CAMERON BLACK;CHEUK-KUN LAU;YVES LEBLANC;MICHEL BELLEY;MICHEL THERIEN;PETPIBOON PRASIT;JACQUES Y. GAUTHIER;CHUNG-SING LI
IPC Sınıfı A61K 31/365;A61K 31/38;C07D 307/58;C07D 307/60;C07D 307/62;C07D 307/64
Buluş Özeti

Buluş, siklooksijenaz-2-aracılı hastalıkların tedavisinde kullanıma yönelik (I) formülünün yeni bileşiğini kapsamına almaktadır.Buluş, aynı zamanda siklooksijenaz-2-aracılı hastalıkların tedavisi için, (I) formülü bileşiklerini içeren bazı farmasötik bileşimleri de kapsamına almaktadır.