Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrik ark ocağı refrakter tamir robotu. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2003/00692
Buluş Başlığı Elektrik ark ocağı refrakter tamir robotu.
Başvuru Sahibi ASMAŞ AĞIR SANAYİ MALZEMELERİ İMAL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHUN YAZICI
IPC Sınıfı B25J 9/00
Buluş Özeti

Buluş, elektrik ark ocaklarında (EAF) sıcak tamir harcının refrakter katmanı üzerine bir manüplatör ucundaki püskürtme tabancası (4) vasıtasıyla sıvanması ile ark ocağının sıcak tamirinin gerçekleştirilmesinde kullanılan ve püskürtme tabancasının (4) yan kapak içerisinden ocak içine alınmasını sağlamak amacıyla bir ucunda bahsedilen püskürtme tabancasının konumlandırıldığı bir en az bir uzatma sarkaç kolu (3), bahsedilen uzatma sarkaç kolunun (3) diğer ucunda mafsallanan en az bir manüplasyon kolu (2), bahsedilen sarkaç kolu (3) ve manüplasyon kolu (2) arasında oluşturulan ve kolların (2,3) mafsal üzerinde hareketini sağlayan en az bir tahrik elemanı (2.5) ve bahsedilen manüplasyon kolunun (2) bir ucundan irtibatlandığı döndürme vasıtası (1) içeren bir tamir robotudur.