Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrofüzyon manşon imalatında rezistans teli yerleştirme yöntemi ve bu yöntemi sağlayan maça. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2003/01389
Buluş Başlığı Elektrofüzyon manşon imalatında rezistans teli yerleştirme yöntemi ve bu yöntemi sağlayan maça.
Başvuru Sahibi TEGA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
Buluş Sahibi FERHAN MURAT ÇAVUŞOĞLU
IPC Sınıfı B29C 65/18;H05B 3/58
Buluş Özeti

Buluş konusu yöntem temelde; plastik enjeksiyon kalıplama yöntem ile elektrofüzyon manşon (14) imalatında, manşon kalıbının içerisine yerleştirilen maçanın (1) üzerine, kalıba yerleştirilmeden önce rezistans teli (15) sarılması esasına dayanmaktadır. Yönteme göre; maça (1), tel sarma aparatına (5) yerleştirilir, telin (15) önceden belirlenen sarım sayısında, maçanın tel sarım kısmının (2) sonuna kadar maça üzerine sarılması sağlanır sıcak bir havya, tel sarımı üzerinde gezdirilerek tellerin (15) üzerindeki plastik kısmın hafifçe erimesini ve tellerin birbirlerine yapışması sağlanır, sarımın iki yanında açıkta kalan tel (15) uçlarına birer adet pirinçten mamul pim (8) takılır.