Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
En azından sodyum bikarbonatı içeren bileşim, hazırlanma işlemi ve kullanımları. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/11/2016
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 1998/00760
Buluş Başlığı En azından sodyum bikarbonatı içeren bileşim, hazırlanma işlemi ve kullanımları.
Başvuru Sahibi NOVACARB
Buluş Sahibi CHRISTOPHE ZING;JEAN-CLAUDE POUXVIEL;FABRICE FOURCOT
IPC Sınıfı B01D 53/50;B01D 53/68;C01D 7/00;C01D 7/18
Buluş Özeti

En azından bir sodyum bikarbonatı ihtiva eden bir yeni bileşim, bu bileşimin hazırlanması için bir yöntem ve bu bileşimin, özelde baca gazlarının işlenmesi, deterjanlarda ve hayvan gıdasında kullanımı anlatılmıştır. En azından sodyum bikarbonatı, en azından sodyum karbonatı ve en azından amonyum tuzları biçiminde amonyağı ihtiva eden bahsedilen yeni bileşim, amonyum bikarbonatın 20-150 C da ısıyla muamele edilmesiyle üretilmektedir.