Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bağımsız desenli çok katlı kumaş dokuma metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2003/01872
Buluş Başlığı Bağımsız desenli çok katlı kumaş dokuma metodu.
Başvuru Sahibi DÖPERTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BÜLENT BÜYÜKKAYA
IPC Sınıfı D03D 11/00;D03D 21/00;D03D 23/00;D03D 47/28
Buluş Özeti

Buluş, çoklu sayıda çözgü ve çoklu sayıda atkı kullanarak dokuma gerçekleştiren tezgahların (5) ip hareketi kontrol tertibatlarında (5.1) derlenmek üzere, her katında en az bir desene (1.2,2.2) sahip çok katlı kumaş (1,2) oluşturmak için çözgü ve atkı konumlarını gösteren çözgülerin bir kısmı veya tamamının her bir kumaş katı adedince önceden belirlenen çözgü sıralamasına göre gruplara ayrılması, her bir kumaş katında (1,2) kullanılacak desenler için örgü tipi (1.1,2.1,1.3,2.3) tanımlanması, bahsedilen örgülerin (1.1,2.1,1.3,2.3) bulundukları kumaş katına (1,2) göre uygun çözgü grubunda tanımlanması, bahsedilen tanımlanmış örgü gruplarının birleştirilmesiyle tek bir çok katlı dokuma raporu (4) elde edilmesi işlem adımlarını içeren dokuma raporu hazırlama metodu ve uygulama tertibatıdır.