Üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent,faydalı model ve tasarımlara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Boru şeklinde bir eşya üretmek için tertip ve yöntem. TÜRKPATENT Detay Göster Koruma Süresi Bitimi İlanı: 21/02/2014
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2004/00016
Buluş Başlığı Boru şeklinde bir eşya üretmek için tertip ve yöntem.
Başvuru Sahibi KRAH AG
Buluş Sahibi KARL-HEINZ KRAH;ADOLF BERGER
IPC Sınıfı B29D 23/00
Buluş Özeti

Boru şeklinde bir eşya üretmek için tertip ve yöntem. Termoplastik, tercihen şerit halinde bir profili (4), en az bir ucunda kendisine koaskiyal duran bir manşon kalıbı (8) bulunan ve boru şeklinde eşyadan (2) farklı bir çaptan entegre manşon (10) oluşturmaya yarayan, bir dolama merkezine (6) dolama yoluyla boru şekline bir eşyayı (2) üretiminde, manşon kalıbında (8) kalıp (8) ile dolama merkezi (6) arasındaki geçiş bölgesinde (12), plastik profili (4) dolama esnasında içeride kalan havanın (16) girip çıkmasını sağlayan bir havalandırma tertibatı (14) bulunan bir tertibat.