22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İçten aydınlatmalı mobilyalar için düzenek. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08986
Buluş Başlığı İçten aydınlatmalı mobilyalar için düzenek.
Başvuru Sahibi MUZAFFER KUZHAN
Buluş Sahibi MUZAFFER KUZHAN
IPC Sınıfı F21W 131/30
Buluş Özeti

Buluşumuz mutfak dolap kapakları, yatak odası başlıkları, komidin üstleri, dolap kapakları, tüm mobilyalar, kapılar, mutfak tezgahları, laminant parkeler, duvar lambrileri, merdivenler vb. üzerine uygulanan içten aydınlatma düzeneği ile ilgilidir. Buluşumuz temel olarak plexiglass malzeme (3) üzerine çizilmiş olan çizgi motifler (8), bu motiflerin aydınlatmasını sağlayan ledler (7), plexiglass malzemenin (3) üst kısmında polistiren, polikarbonat, plexiglass, cam vb. malzemeden mamul şeffaf plastik (2) ve bunun da üzerinde ihtiyaca uygun şekilde seçilmiş folyo (yapışkanlı dekoratif ve ahşap desenli PVC, membran PVC, deri, vinlex, kumaş vb.) (1) ya da lake boya bulunmaktadır. Alt kısım (4) duruma göre MDF ya da suntalem olarak tercih edilebilmektedir. Çerçeveyi oluşturan yan bölümler MDF yada ahşap çıta (5) ile kapatılmakta ve bu çıtalann da üzeri PVC kenar bantı (6) ile ya da şeffaf plastiğin (2) üzerine yapıştırılmış olan folyo (1) ile kapatılmaktadır.