22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dekoratif çitlerde yapılan geliştirme. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09086
Buluş Başlığı Dekoratif çitlerde yapılan geliştirme.
Başvuru Sahibi DEMİRHAN TEL MAMÜLLERİ İNŞAAT GIDA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CENK DEMİRHAN
IPC Sınıfı E04H 17/02
Buluş Özeti

Bu buluş; bahçe, park, havuz kenarları vb. Yerlere kolay ve pratik bir şekilde uygulanan dekoratif çitlerde yapılan geliştirme ile ilgilidir.