22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ütü masası kılıfı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09099
Buluş Başlığı Ütü masası kılıfı.
Başvuru Sahibi ATLANTIK TÜKETIM MALLARI TICARET VE SANAYI LIMITED ŞIRKETI
Buluş Sahibi HAYRI ÖZKUYUMCU
IPC Sınıfı A47B 35/00
Buluş Özeti

Buluş; pamuk, polyester ve pamuk-polyester karışımından oluşan örme kumaştan yapılmıştır. Kumaşın örme olması esnek olması amacı ile tercih edilmiştir. Örme kumaş dokunduktan sonra, kumaşın alt kısmına ince sünger yapıştırılır ve kenarlarına lastik dikilerek ürün kullanıma hazır hale gelir. Pratik olarak her model ütü masasına rahatlıkla uymaktadır.