22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dijital göstergesi ile sıcaklığın izlenebildiği ve mikroişlemci kontrolü ile elektrik ve su tasarrufu sağlayan elektrikli çay,kahve otomatları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09123
Buluş Başlığı Dijital göstergesi ile sıcaklığın izlenebildiği ve mikroişlemci kontrolü ile elektrik ve su tasarrufu sağlayan elektrikli çay,kahve otomatları.
Başvuru Sahibi AKSEL MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA AKGÜL
IPC Sınıfı G05D 23/24;H05B 6/06
Buluş Özeti

Su ısıtma işleminde kullanılan elektrikli çaydanlıklar, elektrikli semaverler, elektrikli sanayi tipi çay ve kahve otomatları için tasarlanan ve su ısıtma işlemi gerçekleştikten sonra, mikroişlemci kontrolü ile cihazın, ihtiyaç dışı çalışmasını önleyerek, elektrik ve su tasarrufu sağlayan ve sıcaklık değerlerinin display ekranda izlenmesine, set tuşuyla farklı sıcaklık seçeneklerinin sunulmasına, coğrafi bölgelerin rakım farklılıkları sebebiyle suyun kaynama sıcaklığının değişimlerinin kalibre edilebilmesine olanak sağlayan, menü içerikli çay kahve otomatları olup, özelliği; açma kapama ve sıcaklık seçim butonları (1), r1 direnci (2), r2 direnci (3), r3 direnci (4), r4 direnci (5), r5 direnci (6), r6 direnci (7), rezistans (8), gösterge (9), transistör (10), mikro denetleyici (11), dijital sıcaklık sensörü (12), optokuplor (13), triyak (14), şebeke enerjisi (15), varistör (16) transformatör (17), diyot (18), c1 kondansatör (19), diyot (20), c2 kondansatör (21), r7 direnci (22), r8 direnci(23) kısımlarından oluşmasıdır.