22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Montajı yan yüzeyden yapılabilen koltuk. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09200
Buluş Başlığı Montajı yan yüzeyden yapılabilen koltuk.
Başvuru Sahibi ETKA-D OTOMOTİV PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET SARIGÖZ
IPC Sınıfı B60N 2/00
Buluş Özeti

Bu buluş, toplu taşıma araçlarında (belediye otobüsü, metrobüs, metro, raylı sistemler, tren, şehir hatları vapurları, vb.) seyahat eden yolcuların oturduğu plastik koltuklarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, koltukların ayak/şase bağlantılarının yan yüzeyde oluşturulmuş bir kanal (boşluk) içerisinden yapılmasını sağlayan montaj delikleriyle ilgilidir.