22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bisiklet römorku. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09346
Buluş Başlığı Bisiklet römorku.
Başvuru Sahibi FATİHPEN METAL PLAS. CAM VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ABDURRAHMAN YAZICI
IPC Sınıfı B62K 3/00
Buluş Özeti

Buluş, bebekler, çocuklar, yetişkinler, yaşlılar ve birçok yükün taşımasında kullanılabilen, metal, branda ve bu brandanın üstünde kişinin hava almasını sağlayan bir file ve açılır-kapanır şeffaf kapağa sahip ve iç kısmında kişinin oturmasına imkân tanıyan oturak ve emniyet için kemerler bulunan, bağlı bisiklet yan yatmasına rağmen devrilmesini engelleyen katlanabilen, yaylı montaj başlıklı bağlantı yapısına sahip, birden çok tekerlekle ve koltukla kullanılabilen bisiklet römorku ile ilgili olup, özelliği; kafes iskelet (1), sökülebilir üst emniyet barı (2), yan emniyet barları (3), fileli branda (4), şeffaf kapak (5), katlanabilir yaylı montaj başlığı (6), emniyet çeki bağlantı kayışı (7), eşya filesi (8), fosforlu aydınlatma (9), iç eşya cebi (10), şeffaf yan pencereler (11), flama (12), ayak koyma bölmesi (13), tekerlekler (14), koltuk (15), emniyet kemeri (16), bagaj (17) ve yaylı süspansiyon dan (18) meydana gelmesidir.