22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ispanak konservesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/09863
Buluş Başlığı Ispanak konservesi.
Başvuru Sahibi PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AYKAN SÖZÜÇETİN
IPC Sınıfı A23B 7/005;A23L 3/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, gıda sektöründe konserve ürünler grubunda yer alan, hemen tüketilmeye hazır halde bir ıspanak konservesi ile ilgilidir. Buluş özellikle, ıspanak sebzesinin ayıklanması, yıkanması, doğranması ve pişirilmesi gibi zahmetli hazırlama işlemlerini gerektirmeyen, içeriğinde haşlanmış, pişirilmiş ve/veya kavrulmuş ıspanak ile isteğe göre soğan, en az bir bitkisel sıvı yağ ve tuz içeren ıspanak konservesi ve bu ıspanak konservesinin elde ediliş yöntemi ile ilgilidir.