22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Diyaframlı pompa iç ve dış kapak sızdırmazlık çözümü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09663
Buluş Başlığı Diyaframlı pompa iç ve dış kapak sızdırmazlık çözümü.
Başvuru Sahibi NEBİYE GÜLER
Buluş Sahibi NEBİYE GÜLER
IPC Sınıfı F04B 53/00;F04C 27/00
Buluş Özeti

Bu buluş, endüstrinin birçok alanında değişik amaçlarla pompa ölçüsüne uygun, kapasitedeki bir kompresöre bağlanarak kullanılan, diyaframlı sıvı transfer pompasında (kısaca "havalı pompalar") iç ve dış kapak sızdırmazlık çözümü ile ilgili yenilik olup; orta gövde, (1) iç kapak, (2) conta hava valf, (3) hava valf tamir kiti, (4) tamir kiti cıvatası, (5) susturucu, (6) conta pilot valf arka, (7) pilot valf tamir kiti, (8) conta pilot valf ön, (9) hava giriş kapağı, (10) giriş kapak cıvatası, (11) o ring, (12) dayama burcu, (13) dayama pimi, (14) mil, (15) burç, (16) yağ keçesi, (17) dayama, (18) iç diyafram tutucu, (19) kauçuk diyafram (20) teflon diyafram (21) dış diyafram tutucu (22) dış dirsek basma hattı tutucu cıvatası, (23) dirsek basma hattı, (24) top, (25) top yuvası, (26) dış kapak, (27) pul, (28) dış kapak cıvata, (29) top yuvası o ring, (30) dirsek emiş hattı, (31) bağlantı ayak, (32) bağlantı ayak cıvata, (33) kapak çemberi, (34) çember ön yüzey cıvata bağlantı çıkıntısı, (35) çember üst yüzeyi, (36) çember arka yüzeyi, (37) çember cıvata deliği, (38) şekil ve parçalarından oluşmaktadır. Özellikle enjeksiyon kalıp tasarımı ile plastik dış kapak, (27) içine gizli bir şekilde yerleştirilen temel parça dış kapak çemberi, (34) sadece cıvata bağlantı çıkıntı yüzeyi (35) açıkta kalacak şekilde konumlandırılmıştır. Plastik, dış kapak (27) içine gizli konulan temel parça çemberin (34) üzerinde sekiz adet bağlantı cıvata deliği (38) mevcut olup, montajı yapıldığında cıvataların sıkılması esnasında cıvata sıkma kuvvetini direk olarak gizli çember (34) üzerine uygulaması ile dış kapak (27) (kauçuk) diyafram (20) üzerine homojen dağılmış bir kuvvet ile basmasını sağlar. Homojen dağılan yüzey, basma kuvveti plastik dış kapağın (27) deforme olmadan ve sızdırmazlığı sıfır noktasına düşürerek pompanın uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.